Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7745

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Autocad tekenaar
Beschikbaar in overleg
Zoekt: passend werk
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

OPLEIDINGEN/ : - L.T.S. Werktuigbouwkunde;
CURSUSSEN: - Propadeuse M.B.O.;
- M.B.O. Weg- en Waterbouw;
- H.B.O. Weg- en Waterbouw;
- Middenstandsopleiding (L.O.I.);
- AutoCad 10, 11,12 en 13.


BIJGEWERKT : Augustus 1998


BESCHIKBAAR : In overleg


CONTACT ADRES : DVO Projectenburo B.V.
Parallelweg 6a
Postbus 569
3130 AN VLAARDINGEN
Tel. : 010 - 460 16 59
Fax. : 010 - 434 53 32

Vervolg Resumé: R. Dharampal

Werkervaring:
jun. - aug. 1991: Afstudeerproject
Afwatering groot Paramaribo i.v.m. wateroverlast (Suriname) en het oplossen van de wateroverlast.

aug. 1991 - mei 1992: Ing. bureau Sescon Group (Suriname)
Werkzaamheden:
- wapening en vormtekeningen, landmeten, grondproeven en opzichteren. AutoCad 10 en 11;
- werk voorbereiden en calculeren;
- tekenen van wegconstructies, riolering.

mrt. - aug. 1994: Rotek
Werkzaamheden:
- het overzetten van handmatge tekenbestanden naar computer tekenbestanden;
- het tekenen van verkeersinstallaties, bliksembeveiliging, elektro-installatie, betontekeningen, lichtmasten en veldmetingen.

sept. 1994: Madurodam
Werkzaamheden:
- het opzichteren en handmatig tekenen;
- het uitzoeken van een logisch begaanbare route van en naar de tijdelijke parkeerplaats en het plaatsen van borden aldaar.

okt. 1994 - jan. 1995: Rotek
Werkzaamheden:
- het overzetten van handmatige tekenbestanden naar computer tekenbestanden;
- het tekenen van verkeersinstallaties, bliksembeveiliging, elektro-installatie, betontekeningen, lichtmasten en veldmetingen. AutoCad 10, 11, 12 en 13;
- het opmeten van brandkranen en afsluiters Rijnland en Leiden en vervolgens verwerken in digitale bestanden met AutoCad 12.

aug. - okt. 1995: Tauw Civiel en Bouw
Werkzaamheden:
- het uitwerken van beton, wapening en vormtek. t.b.v. Macatorplein Amsterdam. AutoCad 12.
- het tekenen van doorsneden en details van vloeren, balken en wanden en vooral de hellingsbaan moest op elke meter uitgezet in 3-D in AutoCad 12.

nov. 1995: Geelhood Engineering
Werkzaamheden:
- het maken van staaltekeningen voor vergunningsaanvraag woningbouw. AutoCad 10, 11, 12 en 13.

Vervolg Resumé: R. Dharampal

Werkervaring:
dec. 1995 - jan. 1996: Bronovo Ziekenhuis
Werkzaamheden:
- het maken van een onderhoudsplan voor het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis. Dit hield in: het exacte aantal vierkante meters uitrekenen van de wanden, de plafonds en vloer.

aug. - nov. 1996: Iwaco (Betuwelijn)
Werkzaamheden:
- het maken van locatietekeningen, het verwerken van peilbuizen en boringen en verontreinigingstek. t.b.v. bodemsanering i.v.m. de Betuwelijn en digitaliseren en archiveren volgens de kwaliteitsnormen.
- het regelmatig plegen van overleg met projectleiders.
Voor de werkzaamheden is gebruik gemaakt van het GIS- programma en AutoCad 12.

nov. 1996 - heden: Gemeente Schiedam (Beneluxlijn)
Werkzaamheden:
- het digitaliseren en ontwerpen van buitenruimteplannen vanaf de overgang Rotterdam-Schiedam t/m Vijfsluizen (metroroute);
- het onderhouden van contacten met derden;
- het regelmatig plegen van overleg tussen alle betrokken partijen m.b.t. uitwisselen van laatste gegevens, zodat alle partijen op één lijn zitten over de nieuwe afspraken en gewijzigd plannen;
- het uitwerken van dwars- en lengteprofielen van de Horvatweg en de Vlaardingendijk.
- het tekenen van Faseringen, wegenbouw-, rioleringstekeningen, kabels en leidingen.
Voor de dagelijkse werkzaamheden is gebruik gemaakt van AutoCad 12, 13 en 14, Infocad 35, WP6.1, Excel 5.0 als besturingssysteem Windows NT4.0.

cv: 7745

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 23-06-2024, 01:33:51