Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7509

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Sen.Electrical Engineer
Beschikbaar in overleg
Zoekt: passend werk
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

OPLEIDINGEN IN NEDERLAND : 5 jaar H.B.S. (B)
: 4 jaar M.T.S. (Elektrotechniek)
: 4 jaar Avond-H.T.S. (Elektrotechniek)
: P.B.N.A.
- Hoog/Laagspanningstechniek
- Radio/T.V. techniek
- Meet- en Regeltechniek
- Elektrotechnieker
- Instituut Dirksen
- Elektronica
- PLC-techniek

OPLEIDINGEN IN AUSTRALIE : University of New South Wales
- Commercial and Company Management
(parttime study) graduated in 1985

BEDRIJFSCURSUSSEN : Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij
- Hoog/laagspannings netten en diverse
stuurstroom en schakelconfiguraties
- Het schakelen en lokaliseren van
storingen in deze netten
- Het inbouwen en onderhouden van
meet- en regelapparatuur bij verbruikers
en schakelstations
- Inspectie en Advies een groot- en klein-
verbruikers: Philips Electronic Industries Australia.
- Audio/Video apparatuur
- Medische apparatuur
- Radar- en Computer sturingen: Dehavilland Aircraft Manufactures
- Inbouw/gebruik/testing en advies van
Electronische apparatuur


WERKERVARING:
2005 - 2006: AVR Botlek
Functie : Snr.Electrical Engineer.

2005 - heden: GustoMSC Schiedam
Functie : Snr.Electrical Engineer.
Werkomschrijving : Het samenstellen en aanpassen van de hoogspannings-laagspannings- en beveiliginginstallatie van een olieopslag en overpompinstallatie. Dit vindt plaats enkele kilometers van het vaste land en dus in open zee in de buurt van IndonesiŰ, MaleisiŰ. Dat is voor 11 kV en 0,44 kV, 220 VAC en 110 VDC. Het doen van FAT's en SAT's en testing en commissioning, en engineering t.b.v. bovengenoemde installaties.

2004 - 2005: GTI Infra Noord-West Wormerveer
Functie : Snr.Electrical Engineer.
Werkomschrijving : Het ontwerpen van een hoog-en -laag-spanningsinstallatie en schakelconfiguratie voor een windturbinepark. Het berekenen van een step-up transformator 23 / 150 kV en beveiligingen. Het berekenen van kortsluitstromen en vermogens en kabeldoorsneden en kabelroutes. Het deelnemen aan Projectvergaderingen en het mede bepalen van de toe te passen materialen.

2003 - 2004: CA Energie Desi Arizona Verenigde Staten van Noord Amerika.
Functie : Senior Electrical Engineer
Werkomschrijving : The berekenen van kabels en leidingen en schakelapparatuur voor gebruik in de Europese markt.

2003 - 2003 : Smithsonian Engineering Washington Verenigde Staten van Noord Amerika
Functie : Senior Electrical Engineer
Werkomschrijving : Het testen van Hoog- en Laag-spanning- en Controle apparatuur t.b.v. Europeese Afnemers en aan de hand van IEC en diverse Europese en Nationale richtlijnen en voorschriften zoals NEN en VDE en British Standards etc. Het aanpassen van de transport voorschriften aan de haand van gegevens van de Opdrachtgevers


2002 - 2003: Sofrasid Aquitaine SA Parijs / Pau Frankrijk
Functie : Electrical Engineer
Werkomschrijving : Het schrijven van specificaties voor UPS en Control Panels voor boorplatformen in de Kaspische zee te Ajerbaidjan. Kontakten onderhouden met Opdrachtgevers in Frankrijk, Algiers en Rusland. Inspecties voorbereiden en het doen van F.A.T.'s

2002 - Juni '02: South African Electricity Company Johannesburg South Africa
Functie : Sr. Electrical Engineer voor het testen en inbedrijfstellen en instrueren Personeel met handelen van 10 / 50 / 80 kV - installaties.

2001 - 2001 : Holland Railconsult Utrecht
Functie : Bestekschrijver en Technische Toezicht houder.
Het schrijven van bestekken t.b.v. spoorweg werkzaamheden zoals ombouw beveiligingen en aanleg renovaties in het spoorweg netwerk.

2001 - 2001: Midor Raffinaderij Alexandria Egypte
Functie : Onderhoudsmonteurs en Operators instrueren met betrekking tot het functioneren van het elektrisch en control deel van de "Plant" Apparatuur testen en inbedrijf stellen en veiligheidsnormen aangeven.

2000 - 2001: DHV AIB bv EINDHOVEN
Functie : Electrical Design Engineer
Functieomschrijving :
Het ontwerpen van een licht en krachtinstallatie, een omroep en telefooninstallatie en noodstroom en liftinstallatie t.b.v. Agrarische Hoge School in
's-Hertogenbosch.

2000 - 2000 : Energie Delfland DELFT
Functie : Electrical Engineer
Functieomschrijving :
Het ombouwen van de Toon-Frequent installaties in het verzorgingsgebied. En het aanpassen van de zend-installaties en onderstations.


1999 - 2000: Pacer International AMTERDAM Z.O.
Functie : Electrical Engineer
Functieomschrijving :
Het engineeren van de elektrische voorzieningen t.b.v. de stroomvoorziening van een telefoon onder/schakelstation in Noorwegen/ Duitsland/ Frankrijk. Het opnemen en beoordelen van de benodigde ruimten voor de op te stellen apparatuur zoals schakeleenheden en transformatoren en UPS eenheden en noodstroomvoorzieningen. Het voorbereiden, beoordelen en corrigeren van tekeningen t.b.v. de uitvoering. Onderhandelen met lokale Sub-Contractors.

1998 - 1999: Qtecq Waddinxveen.
Functie : Electrical Engineer.
Functieomschrijving :
Engineering voor 2de sluis bij Lith voor Rijkswaterstaat. Het berekenen van vermogens en kabeldoorsneden en toe te passen schakel- en controle apparatuur en sluisverlichting.

1998 - 2000: Schelde Industrial Engineers & Contractors BREDA
Functie : Senior Electrical Engineer
Functieomschrijving :
Engineering t.b.v. elektrische Centrale in Eggborough Engeland en het begeleiden van Site Inspecties en instructies tijdens de bouw. Het maken van S.A.T.'s in ItaliŰ, Engeland, Duitsland en Oostenrijk.
Het engineeren van toe te passen schakelinstallaties voor 11kV en 3kV en laagspanningsinstallaties noodstroom voorzieningen, stoom en synthetische gasgeneratoren, UPS- en batterijopstellingen voor stuur- en controle doeleinden.

1998 - 1998: N.A.M. HAARLEM
Functie : Electrical Engineer
Functieomschrijving :
Detailengineering voor NAM boorplatformen K-14, K-15 en F-03.


1997 - 1998: ELECTRON BREDA
Functie : Senior Electrical Engineer en Projectleider.
Functieomschrijving :
Het beoordelen van opdrachten en in samenwerking met
een projectteam de basic- en detailengineering uitvoeren
voor diverse projecten zoals voor een nieuw onderstation 70kV wisselspanning naar 3kV gelijkspanning voor de Nationale Belgische Spoorwegen te Leuven-Noord. De laagspanning en het UPS- en elektrisch controle systeem en de aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie.
Diverse fabrieksinstallaties te Etten-Leur Isover: het ombouwen van voedingen voor kracht en PLC bij ADM in het Botlekgebied, het uitbreiden en ombouwen van de hoog- en laagspanningsinstallatie. Noodstroomvoorzieningen en verlichting. Water- en rioolzuiveringsinstallaties in de Maasvlakte en door diverse Gemeenten in Noord-Brabant.

1996 - 1997: Mitteldeutsche Erd÷l - Raffinerie GmbH SPERGAU, Duitsland.
Functie : Electrical Field- en Co÷rdinatie Engineer
Functieomschrijving :
Het co÷rdineren van constructie werkzaamheden en het
maken van Site Acceptance Tests voor hoog/midden/laagspannings-schakelinstallaties, transformatoren en motoren, UPS-systemen, Heat Tracing Systemen. Kabels voor distributie en elektrische controle systemen. Tevens het inspecteren en controleren van de ge´nstalleerde installaties en motoren en elektrische controle systemen.
Het stand-by staan voor calamiteiten in hoog- en
laagspanningsinstallaties en stuurstroom- en procesbeheer installaties.


1995 - 1996: Siemens Nederland Den Haag
Functie : Electrical Engineer en Test en Inspectie
Engineer en assistant Projectmanager voor AVI Moerdijk.
Functieomchrijving :
Het co÷rdineren van inspectie activiteiten en het voorbereiden en uitvoeren van inspecties in binnen- en buitenland bij zowel de fabrikant als op locatie voor het uitvoeren van "Factory Acceptance Tests"voor zowel het elektrisch- als het besturingsdeel.
Het begeleiden van Engineering en modificeren en calculeren van uit te voeren installaties na overleg met de opdrachtgever en KEMA, voor hoog- en laagspannings-installaties, gelijkstroom- en besturingsinstallaties, (MRA- en PBS systemen).
Noodstroomvoorzieningen, rail- en kabelverbindingen.
Field engineering met betrekking tot de CCTV-systemen.
Het afnemen en overdragen van bovengenoemde installaties aan opdrachtgever. Het schrijven van bedrijfshandboeken, instructieboeken en bewerken van de technische documentatie voor instructie en bedrijfsvoering en onderhoud. Het vertegenwoordigen van het Project Management in besprekingen m.b.t. de voortgang en wijzigingen in de specificaties. Kontakten onderhouden en besprekingen voeren met de opdrachtgever, KEMA en Partners in dit project.

1994 - 1995: Stork Wńrtsilń Diesel Amsterdam
Functie : Electrical Engineer
Functieomschrijving :
Verantwoordelijk voor het uitbesteden van bepaalde
elektrotechnische ontwerpen. Registreren en "up to date" houden van opgeslagen informatie en ontwerpen elektrotechnische en instrumentatie betreffende.
Het goed c.q. afkeuren van elektrotechnische zaken. Het specificeren van functionele kwalitatieve eisen te stellen aan "toeleveranciers". Het maken van regelkring- en besturingsschema's. Controleren en beproeven van door "toe-leveranciers" aan te leveren apparatuur. Controleren en samenstellen van technische documentatie. Behandelen van elektrotechnische bouwplaats problemen en indien vereist ter plaatse assisteren. Offertebehandeling en zowel specificeren als adviseren aan afdeling Inkoop.


1994 - 1994: HOLEC SYSTEMEN en COMPONENTEN B.V.
Industriegroep Hoogspanning.
Functie : Internationaal senior project engineer.
Functieomschrijving :
Opstellen specificaties en starten van interne order voor
project Johannesburg Electricity Zuid Afrika.
Formuleren van eisen, voorwaarden en programma's voor afnamekeuringen, inbedrijfstellingen, test-runs.
Calculeren van kostprijzen van toe te passen materialen in het project t.b.v. proposal engineering. Het voeren van contract-onderhandelingen met opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Deelbewaking van projectplanning en toezicht op uitvoering en in voorkomende gevallen optreden als Project Manager voor meerdere projecten. Ontwerpen, aangeven en begeleiden van diverse disciplines t.b.v. het project. Normen, voorschriften, specifieke eisen, kwaliteitsbeheer en veiligheid.
Inspecteren van installaties en/of componenten op de bouwplaats. Toezien op verzorging van documentatie en reservedelen. Controleren van e tekeningpakketten op juistheid en volledigheid. Adviseren bij ontwikkeling van kostenbesparende werkmethoden. Co÷rdineren van transport van de installaties.

1993 - 1994: ABB LUMMUS CREST B.V. Sines in Portugal.
Functie : Electrical Inspector
Functieomschrijving :
Het inspecteren van alle elektrotechnische werkzaamheden namens opdrachtgever en het voorbereiden voor acceptatie van de uitgevoerde nieuwe werken door de opdrachtgever van dit petrochemisch project. Adviseren tijdens modificaties en field-engineerings-aktiviteiten ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande Raffinaderij.
Toezicht op de uitvoering en rapportage naar
opdrachtgever en adviseren. Het bijwonen van
voortgangsbesprekingen en het co÷rdineren van het uit te
voeren elektrotechnisch deel.

1992 - 1993: ABB LUMMUS CREST B.V. Voorburg.
Functie : Electrical Engineer
Functieomschrijving :
Het berekenen van kortsluitstromen in hoogspannings-
installaties, kabeldoorsneden, het ontwerpen van schakelinstallaties voor hoog/laagspanningsinstallaties en verdeelstations en veiligheidsaarding t.b.v. een petrochemisch project in Portugal.


1991 - 1992: Ingersoll-Rand Nederland Zoeterwoude
Functie : Electrical Engineer
Functieomschrijving :
Het berekenen en ontwerpen van een installatie voor een
Petrochemisch project in Iran.
Het bestellen van de juiste apparatuur en kabels. Het adviseren aan de opdrachtgever over te volgen procedures.

1990 - 1991: Stork Nolte Infratechniek B.V. Alphen a/d Rijn
Functie : Hoofd Bedrijfsbureau
Functieomschrijving :
Het verantwoordelijk zijn voor het dagelijks functioneren
van de calculatie en werkvoorbereiding op diverse locaties. Magazijnen en beheermaterialen.

1990 - 1990: Matthew Hall Keynes Engineering B.V. Amsterdam.
Functie : Electrical Engineer
Functieomschrijving :
Het ontwerpen en uitwerken van beste en voorwaarden
voor de Internationale Luchthaven "Schiphol" te Amsterdam. E.e.a. speciaal voor het 50/10kV inkoop- en voedingsstation "Schiphol-Centrum".
Het uitwerken van een plan voor het aanpassen van hoogspannings-schakelmateriaal in distributieringen. Het adviseren en het maken van een aanbeveling voor het te installeren 400 Herz systeem. Het controleren en voorbereiden van tracÚs voor 10kV kabelaanleg.
Voor het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam : het maken van een bestek voor renovatie van het 10kV net "Eigenbedrijf".
Voor de "Hoogovens" te Velzen het ontwerpen en het maken van bestekken en begeleiden van werkzaamheden van diverse installaties in 660/380/220 Volt systemen en tevens voor de 3/6 en 12kV installaties.

1989 - 1990: Continental Engineering B.V. Amsterdam
Functie : Electrical Design Engineer
Functieomschrijving :
Het ontwerpen en uitwerken van elektrische installaties en
het schrijven van specificaties voor contractdoeleinden.
Het verkrijgen van informatie met betrekking tot de te
verwerken apparatuur. Het opstellen van eisen waaraan deze apparatuur dient te voldoen. Het berekenen van lichtsterkten, het maken van aanbevelingen voor aan te schaffen armaturen. Het berekenen van vermogens en de te verwachten verliezen.


1989 - 1990: G.T.I. Amsterdam
Functie : Technisch Medewerker tijdens opleveringsfase
van kantorenproject in Amsterdam Zuid-Oost.

1986 - 1989: TALAIR Papua New Guinea.
Functie : Technische vliegveld manager
Functieomschrijving :
Verantwoordelijk voor het functioneren van alle
elektriciteit voorzieningen en communicatie apparatuur. Field engineering, signalering en indicatie apparatuur, onderhoud en uitbreiding.

1979 - 1986: Philips Electronic Industries Australia.
Functie : Product Specialist
Functieomschrijving :
- Audio/Video Department
- Service- en ontwikkelings specialist
medische apparatuur
- Philips Power Supply Systems & Dunlite generatoren
Engineering/aanleg/toezicht op installaties in geheel Australia en AziŰ.
- Opstellen en in gebruikstellen zonenergie panelen
t.b.v. communicatie functies
- Engineering, testen en inbedrijfstellen generatoren
en diverse secundaire werkzaamheden
- Tokyo: Onderstation voor Sony Fabriek
- Peking : Onderstations voor voedselindustrie
- Bangkok : 3 Onderstations en generatoren behuizing voor transport van en verwerking van suikerriet.
- Singapore : vervangen en inbedrijfstellen van 68 transformatoren, 10 kV (PCB's)
- Jakarta : aanleg Windtunnel, PLC gestuurd t.b.v. luchtvaartindustrie
- Philips Scientific Department, voor F18 "Hornet" radar systemen en onderhoudscontract voor RAAF.

1976 - 1979: Bredero Installatie Techniek
Standplaatsen :
- Teheran
- Abu Dhabi
- Nigeria
Functie : Toezicht installeren en verantwoordelijk voor oplevering, opstarten en het geven van instructie aan opdrachtgevers. Het ontwerpen en het voorbereiden van uitbreidingen op deze installaties.


1969 - 1976: Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij.
Eindfunctie : Volledig Keuringsbevoegd Technisch
Medewerker:.
Functieomschrijving :
Het schakelen, lokaliseren en opheffen van storingen in allerlei distributie en stuurstroomcircuits.
Onderhouden van contacten met verbruikers.
Storingsleider voor hoog/laagspanningsnetten en 150/50/10kV stations. Inspecteren en ingebruik stellen van nieuwe installaties en apparatuur voor afnemers.
Het optreden als storingsleider bij storingen binnen het
verzorgingsgebied.


Curriculum Vitae:

cv: 7509

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


vrijdag, 23-02-2024, 03:58:20