Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7417

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Sr. Sales/Account/Programma Manager & Business Consultant
Beschikbaar per direct
Zoekt: werk
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

Opleidingen:
1986-1993 VWO, CSG Jacob van Liesveldt
Diploma: 1993
Hellevoetsluis
1993-1995 HBO, Wiskunde (leraren opleiding) Rotterdam
1995-2000 HBO, Hogere Informatica Opleiding, Hogeschool Rotterdam
Diploma: 2000
Rotterdam

Cursussen
2008 PRINCE2 Foundation Examination Eindhoven

Werkervaring:
2009-2010 Distel Software Group BV Leiderdorp
Projectleider / consultant

Wouter is verantwoordelijk voor de implementatie bij klanten van het veredelingssoftware pakket "Verdi". Daarnaast levert hij telefonisch, of via consultatieve bezoeken, support aan klanten. Vanwege het veelvuldige klantcontact is hij goed in staat aan te geven welke ontwikkelingen er voor het pakket gewenst zijn en welke onderdelen moeten worden verbeterd en of uitgebreid. De bovenstaande werkzaamheden vereisen een goed analytische vermogen met een praktische benadering. Communicatie is een belangrijk aspect binnen zijn functie, omdat hij de brug legt tussen klant en ontwikkelaar. Door de kleinschaligheid van het team (4 personen) is het van belang dat hij steeds de verschillende belangen (klant, directie, team, pakket ontwikkeling) goed tegen elkaar afweegt. Tijdens deze werkzaamheden heeft hij gebruik gemaakt van de volgende producten / talen:
Informix; Visual Studio 6.0; Visual SourceSafe; Gemini; WinSQL; Crystal Reports; HTML
Help; Microsoft Word en Excel; C++; HTML; JavaScript; SQL.

Een van de meest prominente productverbeteringen die Wouter tot stand heeft weten te
brengen is de toevoeging van documentatie voor de eindgebruikers in de vorm van
(contextsensitieve) help functionaliteit
2008-2009 Logica Rotterdam
Projectmedewerker intern cultuur- en kwaliteitproject
Logica Nederland werkt aan een nationale CMMI certificering op niveau 3. Wouter maakt deel uit van het team dat moet zorg dragen dat deze doelstelling wordt behaald. Wouter
co÷rdineert en begeleidt de activiteiten die nodig zijn om de verschillende projecten binnen de divisie Industrie en Transport succesvol de verschillende (interne) Scampi toetsen succesvol te doorstaan. Daarnaast is hij betrokken bij de interne overleggen tussen de verschillende divisies voor voldoende afstemming en samenwerking. Het project heeft een praktische insteek voor het behalen van CMMI level 3, maar behelst een ware cultuur verandering.
Binnen alle 'lagen' moeten er gedrags- en proceswijzigingen plaatsvinden.

2006-2008 Logica Rotterdam
Projectleider software ontwikkel team, Shell International Exploration and Production

Als projectleider van het "WePS" team heeft Wouter de leiding over de ontwikkeling van een portfolio van software applicaties die allen near-wellbore functionaliteit bieden. Het team bestaat uit negen ontwikkelaars met diverse disciplines. De applicaties bevinden zich in diverse levensfases, van nieuw tot maintenance mode. Het team werkt nauw samen met de Research en Development afdeling van Shell. Nadat in samenwerking met deze specialisten (onderzoekers en reservoir engineers) specificaties zijn uitgewerkt bouwt het team de software. Naast het ontwikkelen van de software verzorgt het team ook het maken en uitbrengen van releases en verzorgt het team het support. Als projectleider is Wouter verantwoordelijk voor het goed verlopen van alle processen en dat er volgens afspraken (tijd en budget) wordt geleverd. Het project is een "time and material" based project en Wouter heeft naast interne rapportage verantwoordelijkheid ook directe verantwoordelijk naar de klant. Wouter maakt maandelijks specifiek door de klant gewenste financiŰle rapportages en verzorgt o.a. zelf voor de invoices. De voertaal voor het project is Engels. Wouter heeft een goed ontwikkelde 'helicopter view' en is in staat diverse balletjes gelijktijdig hoog te houden. Hij heeft een pragmatische insteek en stelt hoge eisen aan het leveren van kwaliteit en het nakomen van afspraken. In 2007 wordt zijn project geselecteerd voor een externe ISO 9000 certificerings audit, die hij succesvol weet te doorlopen. Wouter is een voorstander van open en eerlijke communicatie.

2001-2006 Logica Rotterdam
Projectmedewerker software ontwikkel team, Shell International Exploration and Production

Als C++ programmeur start Wouter met bugfixen voor de applicatie STIM (stimulation). Dit is een applicatie die door Shell in samenwerking met het Amerikaanse Halliburton wordt ontwikkeld voor het analyseren en simuleren van olieput stimulaties. De applicatie bevat een grafische user interface en complexe wiskundige algoritmes ter ondersteuning van de diverse berekeningen die een gebruiker kan uitvoeren. Het pakket wordt ontwikkeld in C++ en met Visual Studio. De source code wordt beheerd in Visual SourceSafe. Binnen korte tijd is Wouter het enige projectlid voor Shell met kennis van deze applicatie en zijn verantwoordelijkheden zijn daarmee sterk gegroeid. Naast het bugfixen en uitbereiden van de applicatie maakt hij nieuwe releases, beheert hij de bugdatabase, verzorgt de notulen van de intercontinentale projectbesprekingen en voert direct overleg met de klant.

Vanaf 2002 voert Wouter ook ontwikkelwerkzaamheden uit voor de applicatie WePS (Well
production and simulation). Vanuit deze positie groeit hij langzaam uit tot meewerkend
voorman van het "WePS" team. Zo ontwikkelt hij het support- en releasemanagement en
onderzoekt hij de mogelijkheden voor geautomatiseerd testen.
1998-2001 Hogeschool Rotterdam Rotterdam
Projectmedewerker beleidsafdeling Strategie, Onderwijs en Marketing

Wouter maakt deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de migratie van millennium bestendige software. Deze taak is met name een co÷rdinerende taak die binnen 0.4 FTE kan
worden uitgevoerd. De ontwikkeling van een elektronische leeromgeving, het geven van
technische scholing aan collega beleidmedewerkers, het tot stand brengen van een
dynamische afdelingswebsite zorgt dat het dienstverband wordt uitgebouwd tot 1.0 FTE.


Stages
Functioneel ontwerp / Hogeschool 1998-2000 Rotterdam
De opdracht beslaat het opstellen van een functioneel ontwerp voor een elektronische leeromgeving. Vanwege het ontbreken van een plan van eisen vereist dit project veel
overleg met diverse betrokkenen: beleidsmedewerkers en onderwijzend personeel en de externe leverancier, welke het product later zal gaan ontwikkelen. Het Engelstalige
functioneel ontwerp wordt zeer dicht tegen het toekomstig technisch ontwerp aangeschreven, maar blijft desondanks goed leesbaar voor de opdrachtgever.
De stage opdracht wordt door drie studenten uitgevoerd. Naast Wouter zijn uitvoerende taak is hij ook penhouder en aanspreekpunt. Rotterdam

Nevenactiviteiten
2000-heden Ontwikkelaar dynamische websites (ASP)
Wouter heeft voor diverse sportverenigingen een verenigingswebsite gebouwd met functionaliteit voor logboeken en profielen, trainings- en wedstrijdschema's,
gastenboek en ledenadministratie.

Automatiseringskennis
Computervaardigheden: Microsoft Office: Word; Excel; Access; PowerPoint; Microsoft Visual Studio 6.0; Visual SourceSafe; Gemini; Rational Rose; Sybase Power designer; HTML Help workshop; WinSQL; SharePoint. Ontwikkeltalen: C++; ASP; HTML; SQL; Javascript; VBScript.

Talen: Nederlands Moedertaal
Engels Spreken: voldoende; schrijven: voldoende

cv: 7417

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


dinsdag, 21-05-2024, 13:04:41