Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 3234

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Bouwkundige werkvoorbereider
Beschikbaar 1 september 2012
Zoekt: Freelance opdrachten (bouwbedrijven)
Opleiding:

1983-1987 LBO-M, Technische School te Hoorn e.o. (afgerond)
1988 Cursus booglassen, Technische School te Hoorn e.o. (afgerond)
1991-1996 MTS-B, College Beroepsonderwijs te Amsterdam, avondopleiding (afgerond)
1999-2000 HTS te Amsterdam, avondopleiding (niet afgerond)

2001 Certificaat VCA 1 & 2. (afgerond)
2002 Certificaat AutoCad 2000 basis. (afgerond)
2002 Certificaat AutoCad 2000 gevorderd (afgerond)
2004 Certificaat Bedrijfshulpverlening (afgerond)

Vakkennis:

Software programma's
ME-10 station
Autocad 14 / 2000
MS Office

Ervaring:

Juni 1987-augustus 1987

Functie : Automonteur (3 mnd)
Werkgever : Kroonenburg
Werkzaamheden : Autopoetsen en kleine onderhoudbeurten

Augustus 1987-April 1998

Functie : Productiemedewerker (Prefab afdeling 1/2 jr.)
Werkgever : Bik Bouwproducten
Werkzaamheden : Het vervaardigen van lichtstraten m.b.v.
zaagmachine, ponsmachine en walsmachine.

Functie : Productiemedewerker (Las afdeling 1/2 jr.)
Werkgever : Bik Bouwproducten
Werkzaamheden : Aluminium lassen aan de hand van
productietekeningen.


Functie : Productiemedewerker (Opbouw afdeling 2 jr.)
Werkgever : Bik Bouwproducten
Werkzaamheden : Aan de hand van ontwerp tekeningen,
gecompliceerde lichtdoorlatende constructie construeren.

Functie : Tekenaar (Tekenkamer afdeling 5 jr.)
Werkgever : Bik Bouwproducten
Werkzaamheden : Aan de hand van bouwkundige, staal, ontwerp
tekeningen en opdrachtbevestigingen vervaardigen van
tekeningen met behulp van ME-10 station. Bestellen van
materialen en telefonische contacten met klanten, betreft levertijd
en technische vragen.

Functie : Chef tekenkamer (Tekenkamer afdeling 3 jr.)
Werkgever : Bik Bouwproducten
Werkzaamheden : Als chef tekenkamer was ik verantwoordelijk voor
de afdeling tekenkamer.
Dit heeft betrekking op:
de complete engineeringplanning en productieplanning;
detail- en productietekening;
controle van tekeningen en bestellingen;
contacten tussen de diverse afdelingen;
exportklachten behandelen;
beheer van platenvoorraad;
informatie overdracht naar tekenaars;
opdrachtgevers te woord staan omtrent technische vragen;
montage omschrijvingen maken;
beheer c.q. controle van Integrale Kwaliteit Zorg binnen de
afdeling Engineering;
aansturing van ▒ 17 medewerker.

April 1998-December 1998

Functie : Projectleider (8 maanden)
Werkgever : Rollecate
Werkzaamheden :Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de
desbetreffende projecten.
Dit had betrekking op:
Leidinggeven aan co÷rdinatoren en werkvoorbereider;
Overdracht naar tekenkamer;
Budget bewaking;
Co÷rdineren van detailplanning en leverschema;
Afhandelen klachten voor de oplevering;
Signaleren van stagnatie en corrigerend optreden;
Kwaliteit in de gaten houden.
Januari 1999-Augustus 2002

Functie : Werkvoorbereider/bouwkundige tekenaar (3jr en 7mnd)
Werkgever : Bouwbedrijf Sijm De Koning B.V.
Werkzaamheden : Als werkvoorbereider/bouwkundige tekenaar was ik
verantwoordelijk voor
de projecten die ik onderhanden heb.
Dit had betrekking op:
Controle van alle bouwkundige tekeningen;
Uitrekken van materialen;
Bestellen van materialen;
Meer- en minderwerk lijst opstellen;
Onderaannemers vastleggen;
Documentatie en verwerkingsvoorschriften verzorgen;
Contacten met architecten;
Voortgang bewaken;
Werktekeningen vervaardigen.

September 2002-Heden

Functie : Werkvoorbereider / projectbegeleider (2,5 jr)
Opdrachtgever : Bouwbedrijf de Nijs & Zonen B.V.
Werkzaamheden : Als werkvoorbereider / projectbegeleider ben ik
verantwoordelijk voor de projecten die ik
onderhanden heb.
Dit heb betrekking op:
Controle van alle bouwkundige (werk) tekeningen volgens
bouwbesluit;
Tekeningenlijst actualiseren en verspreiden van constructieve en
bestek tekeningen;
Uitrekken van materialen;
Bestellen van materialen;
Meer- en minderwerk lijst opstellen en ter goedkeuring bij de
opdrachtgever voorleggen;
Stelposten bijhouden;
Bouwkundige voorzieningen uit het dagboek verwerken;
Voorbesprekingen houden met onderaannemers omtrent de
uitvoering;
Offertes controleren;
Onderaannemers vastleggen;
Documentatie en verwerkingsvoorschriften verzorgen;
Contacten met architecten en constructeur,
Voortgang bewaken;
Uitvoering aansturen;
Materialen en onderaannemers afroepen;
Betalingsbonnen uitschrijven voor onderaannemers;
Facturen accorderen;
Informatie overdracht naar uitvoering;
Notuleren gedurende werkbespreking, besprekingverslag
opstellen en verspreiden.

September 2004-Heden

Functie : Bouwkundige ontwerper
Opdrachtgever : TNJ Aannemers
Werkzaamheden : Bouwaanvraag tekeningen vervaardigen

cv: 3234

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zaterdag, 10-06-2023, 13:26:43